t f y v r
^

Animation #1000
Priscilla Lightning (Priscilla van den Berg), Amsterdam, Nederland
http://www.priscillalightning.com/


Mijn werk zit vol energie en kan het beste worden vergeleken met het ervaren van de samenloop van een dubbele regenboog, storm, bliksem en exploderende verfpotten.My graphics are full of energy and best compared with the experience of a double rainbow, blizzard, lightning and exploding paint buckets altogether.

Share